•(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा-2019 प्रथम उत्तरतालिका • (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक- 270 सुरक्षा रक्षक भरती अंतिम निकाल  • 12वी (HSC) निकाल 2019 • (SSC) दिल्ली पोलिसांमधील उपनिरीक्षक, CAPF & CISF परीक्षा 2018 मधील सहायक उप-निरीक्षक निकाल • (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा-2018 अंतिम निकाल (48/2018)  • (MPSC)Continue Reading