शैषणिक अहर्ता –   १२ वी उतीर्ण PCMB १२ वी उतीर्ण PCM १२ वी उतीर्ण टेक्निकल / ओकेश्णल प्रवेश अर्ज शुल्क  – १ ) General: ₹400/-                                २ ) [SC, ST, VJ/DT- NT(A), NT(B),NT(C), NT(D), OBC, SBC,EWS,PWD: ₹300/-] अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक- २१ जून २०१९                                                                  

(IIPS) आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था,मुंबई भरती-2019 Total: 07 जागा  पदाचे नाव & तपशील:  पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या  CODE-IIPS1 प्राध्यापक 03 CODE-IIPS2 सहयोगी प्राध्यापक  01 CODE-IIPS3 सहाय्यक प्राध्यापक 03 Total 07  शैक्षणिक पात्रता: पद क्र.1: (i) Ph.D  (ii) अनुभव किंवा किमान 10 प्रकाशने. पद क्र.2: (i) Ph.D  (ii) 08 वर्षेContinue Reading