•(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा-2019 प्रथम उत्तरतालिका • (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक- 270 सुरक्षा रक्षक भरती अंतिम निकाल  • 12वी (HSC) निकाल 2019 • (SSC) दिल्ली पोलिसांमधील उपनिरीक्षक, CAPF & CISF परीक्षा 2018 मधील सहायक उप-निरीक्षक निकाल • (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा-2018 अंतिम निकाल (48/2018)  • (MPSC)Continue Reading

(IIPS) आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था,मुंबई भरती-2019 Total: 07 जागा  पदाचे नाव & तपशील:  पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या  CODE-IIPS1 प्राध्यापक 03 CODE-IIPS2 सहयोगी प्राध्यापक  01 CODE-IIPS3 सहाय्यक प्राध्यापक 03 Total 07  शैक्षणिक पात्रता: पद क्र.1: (i) Ph.D  (ii) अनुभव किंवा किमान 10 प्रकाशने. पद क्र.2: (i) Ph.D  (ii) 08 वर्षेContinue Reading

😃😃😃😃😃 मराठीत “लागण्याची” गंमत बघा: ————————————————————— बाजूच्या गावात एक चित्रपट लागला होता. तो बघून परत येतांना वाटेत मित्राचा बंगला “लागला”. त्याचा मुलगा माझ्या ऑफीस मध्ये नुकताच “लागला” होता. बंगल्यात शिरतांना कमी उंचीमुळे दरवाजा डोक्याला “लागला”. घरचे जेवायचा आग्रह करू “लागले”. मला जेवणात गोड “लागतं” हे माहिती असल्याने गोड केलं होतं.Continue Reading