Founder & Ceo.Jitendra gawali

प्रिय विद्यार्थी मित्रानो माझ्या शैश्निक आयुष्यात मला जे त्रास सहन करावे लागेल ते तुमच्या वाट्याला येऊ नये व अपुऱ्या ज्ञानाने कोणी मागे राहून जाऊ  नये या साठी हे संकेतस्थळ कायम काम करत आहे आणि विध्यार्थाना नवीन नवीन व्यवसाया च्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.तरी याचा कायम वापर व्हावा व इतरांना याचा फायदा व्हावा म्हणून आपल्या सर्व मित्रान पर्यंत या संकेतस्थळाची माहिती तुम्ही पोचवाल अशी अशा बाळगतो .

धन्यवाद

  • Email- apjbrains@gmail.com
  • Telphone- 02558-234574
  • Mobile- 9404508412
  • Address- Gujarat Highway Near BSNL Tower Shop.No-04 @Karanjali Tal-Peth Dist-Nashik Pin-422208

Copyright By APJGAWALI